All Star Programs1972
Atlanta, GA


1973
Kansas City, MO


1975
Milwaukee, WI


1977
New York, NY


1979
Seattle, WA


1981
Cleveland, OH


1985
Minneapolis, MN


1989
Aneheim, CA


1995
Arlington, TX


2004
Houston, TX


2004 Texas League
Midland, TXBack to Magazine Menu