Houston Astros
March 22, 1985


Texas Rangers
April 5, 1990


Texas Rangers
April 25, 1990


Texas Rangers
May 15, 1990


Texas Rangers
June 18, 1990
Texas Rangers
July 5, 1990


Texas Rangers
September 4, 1990


Texas Rangers
September 16, 1990Texas Rangers
April 8, 1991


Texas Rangers
April 27, 1991
Texas Rangers
May 18, 1991


Texas Rangers
June 2, 1991


Texas Rangers
July 26, 1991


Texas Rangers
August 11, 1991


Texas Rangers
September 2, 1991
Texas Rangers
September 14, 1991


Texas Rangers
October 4, 1991


Texas Rangers
April 13, 1992


Texas Rangers
April 21, 1992


Texas Rangers
May 12, 1992
Texas Rangers
June 8, 1992


Texas Rangers
June 24, 1992


Texas Rangers
July 10, 1992


Texas Rangers
July 10, 1992


Texas Rangers
August 1, 1992
Texas Rangers
August 16, 1992


Texas Rangers
September 8, 1992


Texas Rangers
September 26, 1992


Texas Rangers
April 3, 1993


Texas Rangers
April 28, 1993
Texas Rangers
May 22, 1993


Texas Rangers
June 10, 1993


Texas Rangers
June 24, 1993


Texas Rangers
June 29, 1993


Texas Rangers
July 22, 1993
Texas Rangers
August 6, 1993


Texas Rangers
August 26, 1993Texas Rangers
August 26, 1993


Texas Rangers
September 11, 1993


Texas Rangers
October 1, 1993

Houston Astros
July 17, 1999 (unprinted)


Houston Astros
July 17, 1999 (full)
Houston Astros
July 17, 1999

Houston Astros
October 3, 1999
Last Game Astrodome
Round Rock Express
July 6, 2000


Texas Rangers
April 15, 2004
Jacksonville Suns
May 20, 2007


Houston Astros
April 8, 2012
Texas Rangers
April 10, 2012


Houston Astros
May 1, 2012


Houston Astros
May 8, 2012


Texas Rangers
May 14, 2012


Houston Astros
May 16, 2012
Houston Astros
May 18, 2012


Houston Astros
May 20, 2012


New York Mets
May 29, 2012


Texas Rangers
May 30, 2012
Houston Astros
June 20, 2012


Texas Rangers
June 22, 2012


Houston Astros
June 25, 2012


Texas Rangers
June 29, 2012


Texas Rangers
July 8, 2012
Houston Astros
August 10, 2012


Texas Rangers
August 11, 2012


Texas Rangers
August 27, 2012


Houston Astros
August 28, 2012


Houston Astros
September 1, 2012
Houston Astros
September 10, 2012


Texas Rangers
September 15, 2012


Houston Astros
September 16, 2012


Texas Rangers
September 29, 2012


Texas Rangers
April 11, 2014
Los Angeles Angels
August 25, 2017


Texas Rangers
May 18, 2019


Texas Rangers
June 2, 2019

Back to Nolan Ryan Ticket Menu